Cases

Wat zouden zij doen?

4.000 medewerkers van Amsterdam UMC spreken zich uit over duurzamer woon-werkverkeer

Photo by Rens Greveling on Unsplash

Bijna 4.000 medewerkers van Amsterdam UMC hebben via een PWE-raadpleging advies gegeven over het verduurzamen van hun woon-werkverkeer. Er is brede steun voor het stimuleren van ov, fiets en thuiswerken. En er moet aandacht zijn voor de rechtvaardigheid van maatregelen.

Samenleven vanaf dag 1 – Een raadpleging over vluchtelingenopvang in de gemeente Eindhoven

Eindhoven (rapport PWE-raadpleging 2023)

In september en oktober 2023 deden meer dan 3.200 Eindhovenaren mee aan een PWE-raadpleging over de opvang van vluchtelingen. Opvallend is de eensgezindheid: zowel inwoners die positief als negatief tegenover vluchtelingen staan hebben dezelfde prioriteiten.

Resultaten van een raadpleging over het verdelen van zorgbudget

Hoe zouden Nederlanders zelf het zorgbudget verdelen? Bijna 3.000 Nederlanders gaven advies in een PWE-raadpleging. Dit is de eerste keer dat is onderzocht of de hoogte van de eigen bijdrage invloed heeft op de keuzes van deelnemers over het totale zorgbudget.

Resultaten van een inwonersraadpleging over wat belangrijk is bij keuzes tussen windlocaties in de provincie Utrecht

Uitslagen van een PWE-raadpleging over windenergie in de provincie Utrecht

Bijna 7.000 inwoners van de provincie Utrecht adviseerden een burgerforum over de (on)wenselijkheden van windenergie. Voor- en tegenstanders van windenergie blijken het grotendeels eens over de criteria voor windlocaties.

Welke prioriteiten stellen Nederlanders in het nationale milieubeleid?

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzocht Populytics met een PWE-raadpleging welke doelen Nederlanders belangrijk vinden voor het milieubeleid. Hun voorkeuren staan aan de basis van het nieuwe Nationaal MilieuProgramma.

Hoe zien Nederlanders het energiesysteem van de toekomst?

Energieraadpleging 2023 - Nederlanders willen minder afhankelijkheid buitenland

Bijna 8.000 Nederlanders hebben minister Jetten geadviseerd over het energiesysteem van de toekomst middels een PWE-raadpleging. Op dit moment hechten zij veel waarde aan zo veel mogelijk onafhankelijkheid van het buitenland.

11.000 Nederlanders adviseren overheid over de Lelylijn

Resultaten PWE-raadpleging Lelylijn (mei 2023)

Ruim 11.000 Nederlanders adviseren de overheid over de Lelylijn.

Welke keuzes zouden de inwoners van Vijfheerenlanden maken over windmolens? 

Windmolens in een veld

De gemeente Vijfheerenlanden onderzoekt de mogelijkheid om windturbines neer te zetten. Een keuze die forse consequenties kan hebben voor de inwoners. Daarom vroeg de gemeente aan Populytics om uit te zoeken welke keuzes inwoners zouden maken bij de dilemma’s rond windenergie.

Hoe willen omwonenden van Schiphol meedenken en participeren?

De verhoudingen binnen de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn ernstig verstoord als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons benadert. In de ORS komen alle partijen die met Schiphol te maken hebben bij elkaar. Maar vooral voor omwonenenden kunnen de voorzieningen voor participatie en informatie beter. We ontwierpen een PWE-raadpleging om inzichten te genereren als basis voor verdere stappen. 

Tegen het licht gehouden: de regeling voor medische rijgeschiktheid

Afbeelding van rapport

Wanneer is iemand – medisch gezien – in staat om veilig auto te rijden? De regeling over medische rijgeschiktheid bestaat al een tijdje. Tijd voor een herijking, vond het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In onze PWE-raadpleging adviseerden meer dan 6.500 Nederlanders het ministerie. 

Digitale participatie inzetten voor intern beraad: strategiesessies binnen bedrijven

Afbeelding van het rapport

De PWE methode wordt vaak ingezet om de ideeën, voorkeuren en waarden van burgers en omwonenden te onderzoeken. Maar digitale participatie is ook zeer geschikt voor kleinere raadplegingen. Ook binnen bedrijven en organisaties! Zo wilde de organisatie ’s Heeren Loo de bedrijfsstrategie vernieuwen. Via onze PWE methode konden directieleden en andere stakeholders op een laagdrempelige manier meedenken.

Nominatie Galjaardprijs 2020: participatietraject in Súdwest-Fryslân

Afbeelding van rapport

Súdwest-Fryslân wil haar energiegebruik verduurzamen. De gemeente schakelde ons in om uit te zoeken wat haar inwoners belangrijk vinden in de energietransitie. Het ontwerpen van onze raadpleging deden we samen met 40-50 burgers. Normaal doen we het ontwerpen met professionals, dus dit was ook voor ons nieuw! Het traject en onze wetenschappelijke methode waren succesvol. Het werd genomineerd voor de Galjaardprijs!

Online burgerparticipatie voor de langetermijnstrategie coronabeleid

Rapport coronabeleid op de lange termijn: welke doelen en maatregelen vinden Nederlanders belangrijk - Populytics

De overheid publiceerde op 1 april 2022 haar lange termijn coronastrategie. Hiervoor had de overheid informatie nodig over welke doelen Nederlanders willen bereiken met de strategie. De Gedragsunit van het RIVM ons gevraagd om een online raadpleging uit te voeren. Hierdoor kan de overheid beleid maken dat beter aansluit bij de behoeftes van burgers.

Online participatietools: Welke veranderingen gaan de juiste impact maken? Ontdek het met een DCE

Afbeelding van rapport

Momenteel gebruiken we de meeste spullen en grondstoffen maar één keer. Om duurzamer met de beperkte hoeveelheid grondstoffen en spullen om te gaan zijn er circulaire businessmodellen nodig. We maken dan bijvoorbeeld meer gebruik van gerecyclede of tweedehands spullen. Maar welke vormen van circulaire businessmodellen spreekt mensen meer of minder aan? Dat hebben we onderzocht voor Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Online burgerparticipatie geeft duidelijkheid over de werkzaamheid van beleidsveranderingen

Afbeelding van rapport

Populytics onderzocht hoe verschillende maatregelen het online koopgedrag van mensen verandert. Nederlanders bestellen namelijk steeds vaker spullen via het internet. Dit heeft positieve, maar ook negatieve gevolgen. De overheid wil de negatieve effecten verkleinen en bewust koopgedrag stimuleren. Daarom willen ze niet alleen weten welke maatregelen werken maar ook welke mensen accepteren.  

36.000 Nederlanders denken mee over coronabeleid

Afbeelding van het rapport

De overheid wil graag goed voorbereid zijn op verschillende ontwikkelingen van het coronavirus. Voor de Gedragsunit van het RIVM hebben wij onderzoek gedaan. We onderzochten welke coronamaatregelen Nederlanders wel en niet willen. Daarbij kregen ze ook de gevolgen van hun keuze ook te zien.

Nationale klimaatraadpleging als burgerparticipatie voorbeeld

Afbeelding van rapport

Veel Europese landen hebben afgesproken om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook Nederland. De regering zal moeten beslissen welke maatregelen zij gaan nemen om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 te verlagen. Tweede Kamerleden hebben eerder aangegeven dat zij graag de samenleving hierbij willen betrekken.

Duurzame energie: maar hoe en welke?

Hoe creëer je een regionale energiestrategie die aansluit bij de wensen van je inwoners? Hoe kun je alle inwoners horen, ook die niet luid spreken? Precies hier ligt ons specialisme. Daarom vroeg Regio Foodvalley ons te onderzoeken wat de ideeën van hun inwoners zijn.

Mede-oprichter & Directeur Projecten Populytics - Shannon Spruit

Shannon Spruit
Mede-oprichter & Directeur Projecten

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

    Met het sturen van deze e-mail, bevestig je dat je instemt met het verwerken van jouw persoonlijke gegevens door Populytics zoals omschreven in het privacystatement.

    Blijf up-to-date